အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူများ

The Fly

  • UDK341 ယင်ယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူအပေါ်စီးပွားရေး - ၁ ဦး
  • UDK351 1 ဦး ခေါင်း - ယင်ကောင်ယိုစိမ့် tester တွင်
  • UDK352 1 မှ 2 ခေါင်း - ယင်ကောင်ယိုစိမ့် tester တွင်
  • UDK353 1 မှ 3 ခေါင်း - ယင်ကောင်ယိုစိမ့် tester တွင်
  • UDK354 1 မှ 4 ခေါင်း - ယင်ကောင်ယိုစိမ့် tester တွင်
TOP

သင့်အသေးစိတ်မေ့နေပါသလား?